Účastníci Fora

 1. Milan Štěch, Předseda Senátu ČR
 2. Vaculík Jaroslav, prof. PhDr., Csc. Masarykova univerzita, Brno Adaptace reemigrantů z Volyně po roce 1947
 3. Uherek Zdeněk, PhDr., CSc. Etnologický ústav AV ČR, Praha. Následný výzkum přesídlenců z černobylské oblasti a Kazachstánu
 4. Kruško Štefan, Výbor reoptantů v SR, Prešov, Slovensko. Proces adaptace optantů
 5. Beranská Veronika, BC, Etnologický ústav AV ČR, v v. i. Praha .Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukra­jiny
 6. Bittnerová Dana, PhDr., CSc.,  Mirjam Moravcová Daniela PhDr„DrSc., Pěničová, PhDr,   Strategie výchovy rodičů z Ruska a Ukrajiny
 7. Boris Iljuk, doc., CSc. Univerzita Hradec Králové a Slezská uni verzita v Opavě , ­ Identita reemigrantů českého  původu a etnických Čechů z Ukrajiny
 8. Ponomarenko, Krajanské sdruženi Stromovka Dubno, Ukrajina,  Národnostní a kulturní indentita etnických Čeсhů z Rovenštiny,  Krajanské sdruženi Stromovka Dubno, Ukrajina
 9. Kovalenko Sergij, Univerzita Dra­gomanova, Kyjev, Ukrajina,  Чecькa гpoмaдa в нeзaлeжнiй Укpaiнi
 10. Pavel Vacek, Doc., PhDr., Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Výchovné možnosti utvářeni vztahů k minoritám
 11. Mladanovyč Larisa, Krajanské sdružení Matice Lucká, Luck, Ukrajina. Matice Lucká a její péče o národnostní a kulturní identitu etnických Čechů
 12. Janiš Kamil, doc. PhDr., RNDr., CSc,  Slezská univerzita v Opavě, Prevence sociálně patolo­gických jevů v multikulturním prostředí
 13. Palamarčuk Evženie, Krajanské sdružení Malinovka, Ukrajina, Postčernobylský život České komunity v Malinovce a její péče o národnostní a kulturní identitu
 14. Švarcová Eva, PhDr., Ph.D. Uni­verzita Hradec Králové, Etické aspekty integrace mig­rantů
 15. Dymeš Pavel, Bc. Oddělení integrace cizinců a azylantů, OAMP MV ČR. Přesídlení a integrace českých krajanů z Kazachstánu
 16. Helena Dluhošová, PhDr. Oddělení integrace cizinců a azylantů, OAMP MV ČR.
 17. Věra Doušová-Kolářská,  PhDr. Centr humanitární pomocí krajanům

Napsat komentář